سامانه پارسیا بانک پارسیان

مشتری گرامی، برای استفاده از این سرویس کارت ملی خود را به همراه داشته باشید.
ساعت فعالیت سامانه پارسیا، 7 تا 15:30 می باشد.
خدمات قابل ارائه: مشاوره بانکی، انتقال وجه، پایا، کارت به کارت، صورتحساب، مانده حساب، تبدیل سپرده به شبا